YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Sevgili dostlarım, Değerli Paydaşlarımız;

 

Sizlere kendimizi tanıtmak için aklıma gelen ilk kelime “TAKIM” oldu. Gerçekten bizimle çalışmak işe odaklı bir takımla çalışmak demektir. Bunun hizmet verdiğimiz müşterilerimiz açısından da çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Mesleğe 1995 yılında adım attığımız ilk günden beri gerçek bir takım oluşturma yolunda sürekli geliştik. Kendimi bir şirketin ortağından çok bir takım kaptanı olarak görüyorum ve öyle hissediyorum. Size hizmet sunmaya aday takımımız benimle birlikte üç kurucu yeminli mali müşavir ve sorumlu ortak baş denetçi ile altı baş denetçi ve bizlere eşlik eden ve sayıları yirmiyi bulan denetçi, stajyer denetçiler ve idari personelden oluşmaktadır. Tanışacağınız takım arkadaşlarımızın tamamı üniversitelerinden mezun olduktan hemen sonra bize katılmışlar ve mesleğe bizimle birlikte başlamışlardır. Çoğu bizimle çalışmalarını yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla da süslemekte ve kendilerini geliştirmektedirler.

 

Hizmet verilen müşterilere faydalı olmanın, işe değer katmanın özünde araştırıcı ve sorgulayıcı bir çalışma alışkanlığı, işbirliği ve disiplin yatar. Biz esasen bunun peşindeyiz. Bir farkımız olacaksa eğer bunun yolu daha kapsamlı çözümler ve disiplinli çalışmayla olacaktır. Çözüm üretmek ve yaptığımız her işte bir değer yaratmak temel prensibimizdir. Bugün geldiğimiz yerde yüz ellinin üzerinde sözleşmeli sürekli danışmanlık ve denetim hizmeti verdiğimiz müşterimiz ve çözümünde rol aldığımız çok sayıda vergi ihtilafları, bize doğru yolda olduğumuzu işaret etmektedir.

 

Takımım adına hepinizi selamlar, mesleğini hakkıyla yapmaya çalışan bir uzmanlar grubu olduğumuzu ve sizlere hizmet vermekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim.

 

Saygı ve sevgilerimle.
 

Enver ÇAKAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Yeminli Mali Müşavir