VERGİ HUKUKU VE UYUŞMAZLIKLARI

Vergi hukuku ve uygulamalarında, hukuku ve tüm düzenlemeler ile yargı kararlarını ve bunların mantığını hem de birbirleri ile olan ilişkilerini bilmek zorunludur. Bu uzmanlık sağlanamadığı zaman gereksiz yere yüksek tutarlı vergiler ödenmiş olabileceği gibi altından kalkılması zor cezalı vergilerle de karşı karşıya kalınabilmektedir. Bunun önüne geçilmesi için de etkin bir vergi danışmanlığı hizmeti gereklidir.

Vergi ihtilafları konusunda 18 yılı aşan bir sürede oluşan önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Vergi gerçekten farklı bir usul hukukuna sahip son derece özel bir konudur. Bu alanda dava dilekçesi hazırlayacakların, itiraz edeceklerin kanun ve mevzuata hâkim olmanın ötesinde güncel karar ve uygulamaları da yakından takip etmeleri gerekir. Vergi idaresince çok farklı nedenlerle yapılan cezalı tarhiyatların kapsamlı bir biçimde incelenmesi gereklidir. Yargı riskini hesaplamak ve öngörmek, uzlaşma gerekçelerini hazırlamak işimizin bir parçasıdır.

Üzerinde çalıştığımız vergi ihtilafları ile vergi davaları çok farklı dosyalardan oluşmaktadır. Vergi ihtilafları ile ilgili görüş verilmesi, uzlaşmalara mükelleflerle birlikte girilmesi ve dava dilekçelerinin hazırlanmasında önemli bir birikimimiz bulunmaktadır. Bu alanda çalıştığımız konulardan katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi tarhiyatları ile bunlara bağlı cezalar öne çıkmaktadır.
 

Hizmetlerimiz;

• Vergi uyuşmazlıkları/incelemeleri konusunda danışmanlık,
• Uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının yönetimi,
• Uzlaşma yönetimi,
• İhtilaflar halinde mahkeme başvuru/dilekçe ve vergi dava dilekçelerinin hazırlanması,
• İdareye itirazda bulunmak, gerekli görülen hallerde üst idari makamlara başvurmak,
• Tarhiyat öncesi veya sonrası uzlaşma komisyonlarına başvurularda bulunmak, komisyon toplantılarına iştirak etmek,
• Duruşmalara katılmak, ve yargı makamları nezdinde savunma yapmak,