İÇ DENETİM

İç denetim kavramı hızla değişen ve gelişen iş dünyasında şirketlerin finansal sistemlerinin etkin kullanımını, karlılık ve verimliliği etkileyen risklerin belirlenmesi ve önlenmesini içermektedir. Kaynakların etkin kullanımı, kurumsal yönetim ilke ve standartlarının önemli bir kısmını oluşturan yetki ve sorumlulukların paylaşımı şirketlerin yapısal sorunlarının başında gelmektedir. Cevaplar & Çözümler Bağımsız Denetim olarak özellikle odaklandığımız nokta; etkin bir ‘iç denetim sistemi’ kurarak tespit edilen sorunlar uzmanlarımızca çözüm önerilerini de içeren bir rapora bağlanmaktadır.  Rapor sonuçlarına göre prosedürleri hazırlanmakta ve uygulamaya başlanmaktadır.

 

Hizmetlerimiz;
 

• Risk Değerlendirmesi,
• Suistimal İncelemeleri,
• Kanun ve Mevzuatlara Uyum,
• Muhasebe Sisteminin Kurulması,
• İç Denetim Sisteminin Kurulması ve Ekibin Oluşturulması,
• Özel Denetim Soruşturmaları,
• Mali Bilgilerin Üst Yönetime Raporlanması,
• İç Denetimin Yürütülmesi (Outsourcing).