MALİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Cevaplar & Çözümler Bağımsız Denetim; mali danışmanlık hizmetlerinde temel bazı ilkelerden hareket eder. Bu ilkelerden ilki soruyu ve sorunu anlamaktır. Bu anlayış bizi müşterilerimizle yakın ve sürekli çalışma ilkesine yöneltmiştir. Bir cevabı hazırlama veya çözüm üretme sürecimiz sorunun nasıl sorulması gerektiğinden başlar. Çözüm sunarken konuya etki eden tüm faktörleri birlikte değerlendirmeyi hedefleriz. İyi araştırılmamış, müzakere edilmemiş ve olgunlaştırılmamış görüş ve cevaplar çoğu zaman sorun olarak tekrar işletmenin önüne gelir. Buna sebep olmamak düşüncenin ve çözümün kalitesi olarak adlandırdığımız bir başka ilkeyle hareket etmemizi gerektirmektedir.

 

Hizmetlerimiz;
 

• Kurumsal ve Bireysel Vergi Danışmanlığı,
• Yabancı Şirketlere Mali Danışmanlık Hizmetleri,
• Holding veya Grup Şirketlerine Yönelik Danışmanlık,
• Vergisel Teşvikler, İstisna ve Muafiyet Danışmanlığı,
• Aile Şirketlerine Danışmanlığı,
• Serbest Bölgeler için Uygulama Danışmanlığı,
• Teşvik Danışmanlığı
• Teknoparklar ve Ar-Ge İndirimleri Danışmanlığı,
• Tasdik Harici Özel Amaçlı Kontroller ve Sayım Danışmanlığı,
• Vergi Anlaşmaları Danışmanlığı,
• Sosyal Güvenlik Mevzuat Danışmanlığı,
• Uluslararası Vergi Danışmanlığı,
• Kamu İdareleriyle İlişkilerin Yönetimi,
• Bütçeleme ve Projeksiyon İşlemleri
• Hile Denetimi ve Soruşturmaları Danışmanlığı,
• İç Kontrol Sistemlerinin Kurulması için Danışmanlık,