ŞİRKET BİRLEŞME BÖLÜNMELERİ

Günümüzün hızla değişen ticaret koşulları yerel pazarlarda şirket birleşmelerini kaçınılmaz olarak artırmıştır. Bu bağlamda sermaye şirketlerinde birleşme ve bölünme işlemlerinde izlenecek yöntem ve stratejiler nasıl ve kimler tarafından yönetildiği çok önemlidir. Dökümantasyon hazırlık aşamasından, mahkemelere başvuru, sözleşmelerin düzenlenmesine kadar bir dizi işlemler uzman ekibimiz tarafından yönetilir ve sonuçlar sistematik olarak üst yönetime raporlanır. Cevaplar & Çözümler Bağımsız Denetim bu alandaki işlemleri farklı departmanlarımızın işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.
 

Cevaplar & Çözümler Bağımsız Denetim olarak şirket birleşme ve bölünmelerine ilişkin hizmetlerimiz aşağıdadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayınız.

 

Hizmetlerimiz
 

• Şirket Bölünmelerinde Vergi ve Hukuk Danışmanlığı,
• Şirket Satın Almalarında Vergi Mevzuatı ve Vergi Teşvikleri,
• Hisse Alım-Satım Sözleşme Görüşmelerinde Danışmanlık,
• Satışı Yapılacak Şirketin Değerlemesinin Yapılması,
• Satıcının Yerine Getireceği Ön Koşulların Takibi ve Koordinasyonu,
• Şirketi Tanıtıcı Bilgi İçeren Dokümanların Hazırlanması,
• Şirket Kuruluşu (Limited ve Anonim Şirket), Şube ve İrtibat Büro Kuruluşu,
• Şirketin Satış için Finansal, Hukuksal, Muhasebe Açısından Hazırlama,
• Şirketler, Şubeler ve İrtibat Bürolarının Vergi ve Sosyal Sigorta Açılış, Kapanış ve Adres Değişikliği İşlemleri,
• Serbest Bölgelerde Kurulacak, Yerli ve Yabancı Ortaklı Şirketlerin Şube, İrtibat Büro Kuruluş Hizmetleri,
• Grup Şirketlerinin Yeniden Yapılandırmalarına İlişkin Teknik Raporlama,
• Niyet Mektuplarının Finansal Açıdan İncelenmesi.