BAĞIMSIZ DENETİM

 

Denetimden beklenen en önemli fayda mali tablolara olan güvenin sağlanması ve hataların önüne geçilmesidir...

Şirketinizin muhasebesinden, size sunulan bilgilerden, hesaplanan ve ödenen vergilerin doğruluğundan ne derece eminsiniz? Denetim hizmetinden beklenen ilk fayda işte bu güvenin elde edilmesidir. Denetçi kendisine duyulan güveni işine yansıtır. Deneyimi, uzmanlığı, uyguladığı denetim teknikleri ve süreçleri sayesinde hataları ve suistimalleri ortaya çıkarır, gerektiğinde düzeltici adımların atılmasını önerir. Bundan da önemlisi hataların tekrarının önlenmesi için gerekli sistemleri geliştirir ve yönetime raporlar.
 

Şirketinize dışarıdan bakan birisi ancak rakamların diliyle oluşturulmuş resminizden, yani mali tablolarınızdan yola çıkarak bir sonuca varır. Burada da güven ancak üçüncü ve bağımsız bir göz tarafından incelenmiş olmakla sağlanır. Mali tablolar ve onların dipnotları doğru mudur? İşte bu sorunun cevabı bağımsız dış denetçilerin görüşünde aranır. Şirketinize kredi veren bankalar ve diğer finansal kuruluşlar, ortaklık ilişkilerinin kurulmasında, hisse devirlerinde, bölünmelerde ve diğer tüm ticari ilişkilerde temel olarak bağımsız bir denetçinin incelemesinden geçmiş mali bilgi kritik rol oynar.
 

C&Ç takımı olarak Uluslararası Denetim Standartları ve mesleki mevzuatın öngördüğü standartlara uyum ile birlikte Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve teknikleri de yararlandığımız son derece önemli bir alandır. Özellikle denetimde sürece odaklanma ve hatasızlığın temini açısından önemli bir yaklaşım geliştirdiğimizi düşünüyoruz.
 

Bize duyulan güvenin, sunduğumuz hizmetin en önemli unsuru olduğu bilinci ile şirketlerimize katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
 

Bağımsız Denetim Veya Sınırlı Bağımsız Denetim Hizmetlerimiz;
 

• Bağımsız Denetim
-Uluslararası finansal raporlama standartlarına göre (UFRS) denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.
-Konsolide Mali Tabloların Denetlenmesi,
-Dünya Bankası ve AB Fonları gibi uluslararası kuruluşlarca desteklenen projelerin denetimi,
- SPK, KGK, EPDK, BDDK ve diğer resmi otoritelerce yaptırılacak muhasebe denetimi,
 

Bağımsız Sınırlı İnceleme
Ara dönem bağımsız denetime tabi şirketlerin finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerinden bilgi toplanarak teknik inceleme ve raporlamaya uygun olarak sınırlı güvence verilmesi hizmetlerimizi içerir.
 

Üzerinde Önceden Mutabakata Varılan Prosedürlerin Denetimi
Bir taahhütname çerçevesinde, denetçinin, taraf şirket ile ilgili üçüncü tarafların üzerinde mutabık kaldıkları denetim sürecini yöneterek çıkan sonuçlara güvence vermeden raporlanmasıdır.
 

Özel Bağımsız Denetim;
Halka açılmak isteyen şirketler, yurt dışı kurumlar ile finansal anlaşma yapmak isteyen şirketler, birleşme, bölünme, satınalma vs gibi operasyonlarında ihtiyaç duyulan geçmişe dönük finansal tablolarının denetim hizmetlerimizi kapsamaktadır.